Kembali

Direktori Pendidik dan Tenaga Kependidikan

 
1 ... Nama Sri Eko Mulyaningsih, S.Pd.
NIP 19720531 199802 2 001
Jenis PTK Kepala Sekolah
TMT 2023
Penugasan Kepala Sekolah
Sertifikat KS
 
2 ... Nama Ade Afriyanto, S.Pd
NIP 19921030 202221 1 006
Jenis PTK Guru Mapel
TMT 2022
Penugasan Guru Mapel Sejarah
Sertifikat Serdik
 
3 ... Nama Amrina Maya Vita, S.Pd.
NIP -
Jenis PTK Guru Mapel
TMT -
Penugasan Guru Mapel SimKomDig, Wali Kelas
Sertifikat -
 
4 ... Nama Anis Listiani, S.Pd.
NIP 19940610 202221 2 011
Jenis PTK Guru Mapel
TMT 2016
Penugasan Guru Mapel PPKn, Wali Kelas
Sertifikat -
 
5 ... Nama Aprilian Iryani Apsari, S.Pd.
NIP 19860420 202221 2 020
Jenis PTK Guru Mapel
TMT 2022
Penugasan Guru Mapel Bhs. Inggris, Wali Kelas
Sertifikat Serdik